Inititativtakerne, Hanna Barfod (scenekunstner og danser) og Liv Kristin Holmberg (scenekunstner og organist), møttes for første gang i 2010. De har siden den gangen, på hver sin måte, hatt fokus på hudsansen og berøring i sitt kunstneriske virke.


Fra deres første møte i verket Apophenia, under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival i 2010.