Prolog til Hudriket
Den første berører
Tekst: Aina Villanger – Komponist: Stefan Thorsson

PROLOG – MENS VI VENTER PÅ HUDRIKET – Grenland Friteater

Dette kunstneriske forskningsprosjektet handler om en oppvurdering og undersøkelse av hudsansens estetiske potensial.

Inititativtakerne, Hanna Barfod (scenekunstner og danser) og Liv Kristin Holmberg (scenekunstner og organist), har hatt fokus på hudsansen og berøring i sitt mangeårige kunstneriske virke. De har også begge utdannelse og lang tids erfaring som pedagoger. De ønsker gjennom dette kunstneriske forskningsprosjektet å fordype seg i ulike berøringspraksiser i vår kultur- alt fra åndelige til erotiske, fra kommersielle til poetiske, fra autistiske til språkfilosofiske, fra dansekunst til håndpåleggelse.

Vi ønsker å inngå samarbeidsavtaler med 10 ulike «mestere» innenfor de ulike berøringspraksiser, som vi samtaler med og hos enkelte: går i lære hos.

Med utgangspunkt i den nye kunnskapen og erfaringene vi tilegner oss gjennom dette kunstneriske forskningsprosjektet, vil vi parallelt reflektere over hva som skal til for at berøring blir kunst. Hvordan kan hudsansen utvikles innen det estetiske domene, på lik linje med for eksempel hørselsansen og synssansen?

Vi ønsker å utvikle en metodikk og en poetikk knyttet til hudsansen. Vi ønsker også å kople våre nyervervede praktiske kunnskaper og erfaringer til en filosofisk og idéhistorisk diskurs som kan løfte berøringskunsten inn i en større kontekst og nytt lys.

I vårt samfunn tar vi mer på våre smarttelefoner enn vi tar på våre barn. Hva gjør det med oss som mennesker, medmennesker og som fellesskap?

Berøring i vår kultur er begrenset, regulert og ofte også institusjonalisert. Hvordan kan vi utvide våre forestillinger og bevissthet om hudsansen? Hvordan kan vi gi berøring en estetisk dimensjon? Kan vi for eksempel tenke oss kroppen som et lerret?

Vi lever i en visuell kultur, og man kunne påstå at vi har blitt blinde av synet vårt. Motivasjonen som ligger til grunn for dette prosjektet er ønske om å ekspandere våre ideer om hudkontakt og berøring, og kanskje i neste steg, kan «Hudsalong» være et alested for berørere.

Vi ønsker at dette forskningsbaserte forprosjektet skal munne ut i en scenekunstproduksjon for 2020/21.